فهرست بستن

دانلود آهنگ لاو استوری از Andy Williams + متن ترانه و ترجمه با بهترین کیفیت

دانلود اهنگ فوق العاده زیبای لاو استوری( داستان عشق Love Story) با صدای Andy Williams به همراه تکست ترانه با کیفیت اصلی

اهنگی زیبا ناسب کافه ها و رستوران ها و …

Download new Music song by Andy Williams called Love Story

دانلود آهنگ لاو استوری( داستان عشق Love Story) از Andy Williams

متن آهنگ لاو استوری( داستان عشق Love Story) از Andy Williams

Where do I begin
To tell the story
Of how great a love can be
The sweet love story
That is older than the sea
That sings the truth about
the love she brings to me
Where do I start
از ﻛﺠﺎ ﺷﺮوع ﻛﻨﻢ
داﺳﺘﺎن را ﺑﮕﻮ
از ﻋﺸﻖ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺖ
داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ
اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از درﻳﺎ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ
ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻰ آورد، ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪ
از ﻛﺠﺎ آﻏﺎز ﻛﻨﻢ
With the first hello
She gave the meaning
To this empty world of mine
That never did
Another love another time
She came into my life
And made the living fine
She fills my heart
ﺑﺎ ﺳﻠﺎم اول
او ﻣﻌﻨﻰ داد
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻟﻰ از ﻣﻦ
ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ دوﺳﺖ دﻳﮕﺮ زﻣﺎن
او ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻦ آﻣﺪ
و زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮب را اﻧﺠﺎم داد
او ﻗﻠﺐ ﻣﻦ را ﭘﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
She fills my heart
With very special things
With angel songs
With wild imaginings
She fills my soul
With so much love
That anywhere I go
I’m never lonely
With her along who could be lonely
I reach for her hand
It’s always there
او ﻗﻠﺐ ﻣﻦ را ﭘﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎص
ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ای
ﺑﺎ ﺗﺼﻮرات وﺣﺸﻰ
او روﺣﻢ را ﭘﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺮوم
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ او ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺘﻢ را ﺑﮕﻴﺮ
ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد دارد
How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I’ll need her till the stars all away
And she’ll be there
How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I’ll need her till the stars all burn away
And she’ll be there
ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﻣﻰ ﻛﺸﺪ
دوﺳﺖ دارم ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در ﻳﮏ روز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد
ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻧﺪارم
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ
دانلود آهنگ Where do I begin To tell the Story (همراه با ترجمه)
***********
ﻣﻦ ﻣﻰ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ او ﻧﻴﺎز دارم
و او آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﻣﻰ ﻛﺸﺪ
دوﺳﺖ دارم ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در ﻳﮏ روز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد
ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻧﺪارم
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﻣﻦ ﻣﻰ داﻧﻢ ﻛﻪ او ﺑﻪ او ﻧﻴﺎز دارد
ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ
و او آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

برای دانلود رایگان اهنگ لاو استوری( داستان عشق Love Story) با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب Andy Williams از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ جدید Andy Williams به نام لاو استوری( داستان عشق Love Story) با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

کیفیت : 128
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک لاو استوری( داستان عشق Love Story) Andy Williams


دسته بندی : آهنگ خارجی» آهنگهای قدیمی» نوستالژی» همه آهنگ ها

سایر آهنگهای این هنرمند :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *